Datapolitik og betingelser

 1. Homepage
 2. Datapolitik og betingelser


Denne datapolitik gælder for dinbehandler.com

Dinbehandler.com går meget op i at beskytte dit privatliv, den data vi indsamler behandles fortroligt og i henhold til gældende lovgivning.

Dataansvarlig

Den ansvarlige for behandling af din data er:
DinBehandler.com
Kærbøllingvej 15
7182 Bredsten
Telefon: + 45 31 23 41 61
Mail: admin@dinbehandler.com

Indsamling, behandling og anvendelse af personlig data

Vi behandler følgende datakategorier, når du som privatperson anvender dinbehandler.com

 • Kommunikationsdata (fx navn, adresse, telefonnummer, mail og IP adresse)
 • Tekst afgivet i anbefalinger eller formularer
 • Optagelser af samtaler på telefon

Dataprincipper

Personlige data information, der vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person, altså eksempelvis navne, adresser, telefonnumre, e-mail adresser, der er udtryk for en persons identitet.

Vi indsamler, behandler og anvender kun personlige data, når der er givet et lovmæssigt retsgrundlag herfor, eller du har givet os samtykke i den forbindelse, f.eks. som led i en registrering. Det kunne være en anbefaling eller oprettelse af profil.

Formål med behandling af data

Som privatperson bruges den indsamlede personlige data til følgende formål (hvis du som virksomhed anvender et af vores sites, betragtes data på samme måde som personlig data):

Specifikt for Dinbehandler.com

 1. Kontakt til håndværkerbehandler – når du udfylder en formular på en behandlerens profilside videresendes dine afgivet informationer til den pågældende behandler. Såfremt det ikke lykkes at skabe kontakt til den pågældende behandler, vil vi evt. ringe dig op med det formål at finde en anden behandler, der kan løse opgaven. Vi bruger således dit telefonnummer og email som led i opfølgning på forløbet.
 2. Anbefalinger – Vi beder om dit navn, email, postnr. og mobilnr. Dette gør vi med henblik på at kunne verificere anbefalingen. Både dinbehandler.com og den pågældende virksomhedbehandler/klinik, som du har anbefalet kan tage kontakt til dig efterfølgende vedr. anbefalingen.
 3. Nyhedsbreve – vælger du at tilmelde dig et dinbehandler.com nyhedsbrev bruges dit samtykke kun til dette formål og din email videregives ikke til 3. part.

Vi bruger dit telefonnummer til at sende en SMS, hvor vi spørger om feedback på vores service.

Vi indsamler og anvender person- og kontaktoplysninger til følgende formål:

 • Navn: Vi anvender dit navn, når vi ringer dig op, samt når vi sender oplysninger om dig til den eller de behandlere/klinikker, som der formidles kontakt til.
 • Postnummer og adresse: Vi anvender dit postnummer, når vi skal finde en behandler/klinik i dit lokalområde.
 • Telefonnummer: Vi anvender dit telefonnummer, når vi ringer dig op for at formidle kontakt til en behandler/klinik og når vi sender kontaktoplysninger til den behandler/klinik, som der er formidlet kontakt til, og som led i opfølgning på forløbet.
 • E-mailadresse: Vi anvender din e-mailadresse, når vi skal sende det en bekræftelse med oplysninger om fbehandleren/klinikken, der er formidlet kontakt til, og som led i opfølgning på forløbet.
 • Match: For at kunne matche dig bedst muligt med /klinik vil vi spørge ind til forskellige forhold, fx om du ønsker en lokal behandler/klinik. Denne data vil vi gemme med henblik på at kunne opfylde dine ønsker til en behandler.

Om kontaktformidlingen der tilbydes

Du er på ingen måde forpligtet til at sige ja til den tilbudte kontakt til en fagbehandler.

Når du siger ja, forpligter du dig ikke til at tage imod behnadlerens/klinikkens tilbud, og du har ret til at aflyse eller ombooke møder på ethvert tidspunkt, dog underlagt den enkelte kliniks regler for aflysning af aftaler.

Alle dele af vores formidlingsservice er fuldstændigt gratis og helt uforpligtende for brugeren.

Varighed af lagring for Dinbehandler.com

Vi lagrer dine data, så længe det er nødvendigt for at udføre de services vi tilbyder.

 • Når du har oprettet en profil, vil vi efterfølgende gemme dine data i 5år, med henblik på at følge op senere hen, medmindre du selv beder om at blive slettet fra vores database.
 • Såfremt du selv ønsker at blive kontaktet på et aftalt senere tidspunkt, beholder vi dine data med henblik på dette formål.
 • I alle andre tilfælde, hvor der er indgået en aftale om kontakt til en behandler/klinik, anonymiserer vi dine personlige data efter 12 måneder fra den dag aftalen er indgået.

Logfiler

Hver gang du bruger internettet overfører din browser automatisk visse informationer, såkaldte logfiler.

Vi lagrer logfilerne primært med henblik på fejlretning og sletter/anonymiserer dem efter 12 måneder.

Vi lagrer især information omkring og til brug for:

 • Statistik
 • Søgeindtastninger og hændelser
 • Fejl og fejlretning
 • Levering af SMS og email

Særlige kategorier af data

Vi behandler kun særlige kategorier af data om din person (f.eks. oplysninger om sundhed, religion eller seksuel orientering) i henhold til lovens bestemmelser, såfremt du udtrykkeligt har givet samtykke hertil.

Videregivelse af data

Vi overdrager ikke data til 3. part.

Vi samarbejder derudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Serviceudbydere

Eksterne serviceudbydere kan udføre opgaver som salgs- og marketingservices for os. Vi har omhyggeligt udvalgt disse serviceudbydere og overvåger dem regelmæssigt. Vi forpligter samtlige serviceudbydere til fortrolighed og til overholdelse af lovens bestemmelser.

Pakkeudsendelser

Har du deltaget i en konkurrence eller på anden måde vundet en præmie, kan det være nødvendigt for os at overdrage din data til 3. part med henblik på levering af pakken.

Varighed af lagring (generelt)

Vi lagrer dine data, så længe det er nødvendigt for at udføre de services vi tilbyder, eller vi har en berettiget interesse til at beholde den. I alle andre tilfælde sletter vi dine personlige data efter 12 måneder medmindre vi er forpligtet til at beholde dataen ift. lovgivning, f.eks. gældende regler ift. regnskabsloven.

Konkurrencer

Hvis du deltager i en af vores konkurrencer, anvender vi dine data til at informere dig om en vundet præmie og til at reklamere for vores services eller samarbejdspartners produkter. Informationer om de enkelte konkurrencer finder du i de pågældende betingelser.

Brug af retargeting

For at optimere vores marketing anvender vi retargeting-teknologier. Det gør vi for at designe et mere interessant budskab, der er tilpasset dine behov. For at gøre dette anvender vi bl.a. de nedenfor anførte værktøjer.

De brugsprofiler, der oprettes ved hjælp af reklamecookies, tredjeparts reklamecookies, pixels eller tilsvarende teknologier, sammenkøres ikke med personlige data.

 • Google Ads
 • Facebook
 • Google Analytics
 • Youtube

Eksterne links

Vores side kan indeholde links til tredjeparters internetsider – fra udbydere, der ikke er forbundet med os. Efter klik på linket har vi ikke længere indflydelse på indsamling, behandling og anvendelse af eventuelle personlige data, der overføres til tredjeparten ved at klikke på linket

Sikkerhed

Vores medarbejdere og de af os udvalgte servicevirksomheder, er forpligtede til at bevare tavshed og til at overholde bestemmelserne i de anvendelige love om databeskyttelse.

Brugerrettigheder

For at gøre dine rettigheder gældende bedes du benytte kontaktoplysningerne nederst på denne side. I den forbindelse bedes du sørge for, at vi har mulighed for at foretage en entydig identifikation af din person. 

Du har ret til at modtage informationer om behandlingen af dine data af os. I den forbindelse kan du gøre en ret til oplysning gældende vedrørende dine personlige oplysninger, som vi behandler.

Berigtigelsers- og sletningsret

Du kan kræve af os, at vi berigtiger forkerte data og for så vidt at de lovmæssige forudsætninger er opfyldt – fuldstændiggør eller sletter dine data.

Dette gælder ikke for data, som er nødvendige til afregnings- og bogføringsformål, eller som er omfattet af den lovbestemte opbevaringspligt.

Desuden har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores databehandling. Vi vil så standse behandlingen af dine data, medmindre vi – i henhold til lovens bestemmelser – kan dokumentere ufravigelige beskyttelsesværdige grunde til en fortsat behandling, som vejer tungere end dine rettigheder.

Tilbagetrækning af samtykke

Såfremt du har givet os samtykke til at behandle dine data, kan du til enhver tid tilbagekalde det med virkning for fremtiden.

Dataportabilitet

Du har fortsat ret til at få overført data, som du har stillet til rådighed for os, i et struktureret, gængs og maskinlæsbart format og/eller – for så vidt at det er teknisk gennemførligt – kræve, at dataene overføres til en tredjepart.

Klagemulighed hos tilsynsmyndigheden:
Du har ret til at indgive en klage hos en databeskyttelsesmyndighed. Dette er:
Datatilsynet
Borgergade 28,5
1300 København K
Tlf.: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Ændringer til databeskyttelseserklæringen

Vi forbeholder os ret til at ændre vores sikkerheds- og databeskyttelseserklæringer, for så vidt at dette er nødvendigt på grund af den tekniske udvikling. I disse tilfælde vil vi også ændre vores databeskyttelseserklæring tilsvarende. Du bedes derfor være opmærksom på den til enhver tid aktuelle version af vores databeskyttelseserklæring.

Kontakt

Hvis du ønsker at kontakte os, kan du benytte de angivne kontaktoplysninger. For at gøre dine rettigheder gældende, anmelde databeskyttelseshændelser samt ved forslag og klager vedrørende behandlingen af dine personlige data anbefaler vi, at du henvender dig til vores repræsentant for databeskyttelse

Dataansvarlig

Den ansvarlige for behandling af din data er:
DinBehandler.com
Kærbøllingvej 15
7182 Bredsten
Telefon: +45 31 23 41 61
Mail: admin@dinbehandler.com

Senest opdateret 28 April 2019